چراغ شاهین (6)

درب شاهین (8)

درب صندوق عقب شاهین (1)

سپر شاهین (10)

کاپوت شاهین (3)

گلگیر شاهین (4)

قطعات بدنه شاهین شامل انواع سپر خودرو ،چراغ،گلگیر ،درب،صندوق عقب ،کاپوت و سینی فن خودرو میباشد که بصورت تک و عمده قابل ثبت سفارش میباشد.