چراغ پژو ۲۰۷ (8)

درب ۲۰۷ (4)

درب صندوق عقب ۲۰۷ (5)

سپر ۲۰۷ (18)

سینی فن ۲۰۷ (2)

شاسی و قطعات فلزی پژو۲۰۷ (2)

کاپوت ۲۰۷ (4)

گلگیر ۲۰۷ (4)