چراغ ۲۰۶ (8)

درب 206 (4)

درب صندوق عقب ۲۰۶ (5)

سپر ۲۰۶ (36)

سینی فن ۲۰۶ (3)

شاسی و قطعات فلزی پژو۲۰۶ (4)

کاپوت ۲۰۶ (8)

گلگیر ۲۰۶ (6)