تماس با ما

آدرس یدک اول

دفتر فروش: تهران خیابان امیرکبیر خیابان ملت پاساژ قبائیان همکف پلاک 7

دفتر فروش 2: تهران خیابان امیرکبیر خیابان ملت پاساژ اروپا همکف پلاک 14

دفتر

آدرس:
تهران خیابان امیر کبیر
Phone: +021 33902598
Fax: + 021 33973067
Email: info@yadakaval.com.com
Website: yadakaval.com

تلگرام

Phone: + 09126191703
Email: info@yadakaval .com website : avalyadak.com

دفتر شعبه

Phone: +021 33973067
Phone: +021 33521051
پاساژ قبائیان
Email: info@avalyadak.com

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه 19:00 - 8:00
پنجشنبه 13:00- 8:00

درباره یدک اول