بررسی سطح روغن خودروهای گیربکس اتوماتیک

در این آموزش قصد داریم یکی از مهمترین بخش های خودرو را تشریح کنیم که بررسی سطح روغن خودروهای گیربکس اتوماتیک میباشد که در صورت چک نکردن این بخش میتواند خسارت های سنگینی به شما وارد کند …

بررسی سطح روغن خودروهای گیربکس اتوماتیک

بررسی سطح ، تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک خودرو هاي مجهز به گیربکس اتوماتیک

در این بخش ما گیربکس خودرو اچ سی کراس را به عنوان نمونه در نظر گرفته ایم 
گیربکس 5 AISIN نصب شده برروي خودور H30CROSS
نوع روغن گیربکس
نوع روغن گیربکس 3309-JWS ESSOمی باشد
حجم روغن گیربکس
6,5حجم روغن لیتر در زمان تعویض روغن
حجم روغن گیربکس
7,5 لیتر در زمان تعوض گیربکس
تعویض روغن
برای انجام تعویض روغن باید یکسری نکات را رعایت کنید که در صورت رعایت نکردن این نکات میتواند  خسارت های جبران ناپذیری به بار آورد.

خودور را توسط جک بالا ببرید.

بررسی سطح روغن خودروهای گیربکس اتوماتیک

5 پیچ (1) را باز نموده و سینی زیر موتور را باز نمائید.
از یک ظرف مناسب جهت تخلیه روغن در زیر گیربکس اتوماتیک استفاده نمائید.

بررسی سطح روغن خودروهای گیربکس اتوماتیک

بررسی سطح روغن خودروهای گیربکس اتوماتیک

جهت خالی کردن روغن، درپوش تخلیه روغن را باز نمائید (2)
رزوه هاي درپوش تخلیه روغن را تمیز نمائید.

بررسی سطح ، تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک خودرو هاي مجهز به گیربکس اتوماتیک
درپوش تخلیه روغن (2) را  ببندید. گشتاور سفت کردن: m•N 17

ظرف مربوطه را برداشته و خودرو را به پائین آورید.

بررسی سطح روغن خودروهای گیربکس اتوماتیک

گیج روغن گیربکس اتوماتیک را باز نموده و قیف مربوطه را در لوله گیج روغن گیربکس بگذارید.
به مقدار تعیین شده از روغن گیربکس اتوماتیک را پر نمائید. (مقدار تعیین شده: 6L.5(
موتور را روشن کرده و آن را تا دماي کاري مناسب گرم نمایید.
در همین حال اهرم تعویض دنده را در تمامی دنده ها به ترتیب قرار دهید.
توجه:

سطح روغن گیربکس باید در دور آرام و شرایط گرم بررسی شود. دماي روغن گیربکس اتوماتیک بین 70 تا 80 می باشد.
سطح روغن گیربکس باید در محدوده گرم گیج روغن قرار داشته باشد.
سطح روغن را بررسی کرده و در صورت نیاز روغن گیربکس را اضافه نمائید.

بازدید سطح روغن گیربکس اتومات

خودرو را روي سطح افقی پارك نموده و ترمز دستی را فعال نمائید.
حجم روغن گیربکس 7,5 لیتر در زمان تعوض گیربکس
توجه: سطح روغن را زمانی کنترل نمایید که دماي آن .(F°176~F°158 (C°80~C°70 باشد.
توجه: به هنگام کنترل سطح روغن، لیور باید در موقعیت Pباشد.
توجه: به هنگام تعویض یا سر ریز روغن، حتما از روغن گیربکس توصیه شده استفاده کنید. استفاده از روغنهاي متفرقه سببب بروز
آسیب به کاسه نمد و شلنگها میشود.

بیشتر بدانید : چرا شمع های من با روغن مرطوب هستند؟

ابتدا مطمئن شوید خودرو روي سطح صاف است.
لیور در تمامی موقعیتها 1جابجا کرده و به حالت P برگردانید.( در هر مرحله 3ثانیه صبر کنید)
شاخص سطح روغن را جدا کرده و میزان روغن را کنترل کنید.
میزان صحیح روغن باید بین علامت MAX HOT و MIN HOT باشد.
در صورتی که میزان روغن کم باشد، مقداري روغن سرریز کرده و امکان نشتی را بررسی کنید.
در صورتی که میزان روغن زیاد باشد، مقداري از روغن را تخلیه کرده و مقدار روغن باقی مانده را بررسی کنید.

بررسی سطح ، تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

بازدید سطح روغن گیربکس اتومات

 

بیشتر بدانید : نحوه صرفه جویی در مصرف بنزین: 10 روش ساده

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
AvyadAK
مهر 12, 1400
برچسب ها :

این مقاله بدون برچسب است.