آموزش باز کردن چراغ جلو کوییک

در این آموزش قصد داریم باز کردن چراغ جلو کوییک را بصورت صفر تا صد آموزش دهیم این آموزش بصورت تصویر و متن میباشد که در آینده سعی میشود آموزش های ویدیویی باز و بسته کردن چراغ کوییک را قرار دهیم

باز کردن چراغ های جلو کوییک

باز و بسته کردن چراغ جلو کوییک

مرحله اول باز کردن چراغ جلو کوییک

1 )مجموعه چراغ جلو
2 )سرپیچ المپ راهنما
3 )المپ
4 )مجموعه چراغ مه شکن جلو )مطابق مدل خودرو(
5 )پیچ تنظیم چراغ مه شکن جلو

پياده کردن چراغ کوییک 

-1 درب محفظه موتور را باز نمایید.

-2 دو عدد پیچ مجموعه چراغ را باز نمایید.

-3 مهره پشت چراغ را باز نمایید.

پياده کردن چراغ کوییک 

-4 مجموعه چراغ را به طرف بیرون کشیده و از

نگهدارنده جدا نمایید.

پياده کردن چراغ کوییک 

-5 کانکتورهای برق را از مجموعه چراغ جدا نمایید.

-6 درپوش روی المپ را در جهت خالف عقربه های

ساعت بچرخانید و باز نمایید.

پياده کردن چراغ کوییک 

-7 جهت سوار کردن مجموعه چراغ عکس مراحل فوق را اجرا نمایید.

باز کردن چراغ های عقب کوییک


باز کردن چراغ های عقب کوییک

باز کردن چراغ عقب کوییک

1 -مجموعه چراغ های عقب
2 -چراغ روی بدنه
3 -چراغ روی درب پنجم )درب صندوق(
4 -دسته سیم ها
5 -المپ ها

بیشتر بخوانید :نحوه صرفه جویی در مصرف بنزین: 10 روش ساده

عملکرد

چراغ عقب از دو بخش تشکیل شده است، یک بخش آن

روی بدنه و بخش دوم روی درب پنجم (صندوق عقب)

نصب شده است.

1 -مجموعه چراغ های عقب 2 -چراغ روی بدنه 3 -چراغ روی درب پنجم )درب صندوق( 4 -دسته سیم ها 5 -المپ ها

پياده و سوار کردن چراغ روی درب پنجم

-1 کابل منفی باتری را جدا نمایید.

-2 رودری درب پنجم (صندوق عقب) را باز نمایید.

-3 کانکتور را جدا نمایید. -4 ابتدا مهره زیر رودری و سپس دو مهره لبه درب را

باز نمایید.

-5 با دقت چراغ را از خودرو جدا نمایید. -6 سرپیچ چراغ را در عکس جهت چرخش عقربه هاي ساعت بپیچانید تا باز شود، سپس آن را از محفظه

بیرون بیاورید. -7 المپ را کمي فشار داده و یک چهارم دور، عکس جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و المپ را از سرپیچ

بیرون بیاورید. -8 جهت سوار کردن مجموعه چراغ عکس مراحل فوق

را اجرا نمایید.

پياده و سوار کردن چراغ روی بدنه

-1کابل منفی باتری را جدا نمایید.

-2 موکت جانبی صندوق عقب را کنار بزنید.

-3 کانکتور را جدا نمایید. -4 دو عدد مهره اتصال مجموعه چراغ عقب به بدنه را

باز نمایید.

-5 پیچ روی ابرویی چراغ عقب را باز کنید.

-6 با دقت چراغ را از خودرو جدا نمایید. -7 سرپیچ چراغ را در عکس جهت چرخش عقربه هاي ساعت بپیچانید تا باز شود، سپس آن را از محفظه

بیرون بیاورید. -8 المپ را کمي فشار داده و یک چهارم دور، عکس جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و المپ را از سرپیچ

بیرون بیاورید. -9 جهت سوار کردن مجموعه چراغ عکس مراحل فوق

را اجرا نمایید.

 

بیشتر بخوانید : آموزش ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ 207

AvyadAK
شهریور 30, 1400
برچسب ها :

این مقاله بدون برچسب است.